Nieuws

Een broodrooster of een vorkheftruck delen: da's niet hetzelfde

Brugse bedrijven willen wel werk maken van circulaire businessmodellen, maar de koudwatervrees is groot.

Data-analyse kan ze helpen de risico’s beter te begrijpen en beheersen. Stad Brugge slaat daarom de handen in elkaar met het deelplatform Peerby en BrugIT om Brugse bedrijven te helpen ontspullen.

Zowat anderhalf jaar geleden stapte de Stad Brugge samen met Peerby naar de Brugse bedrijven: wilden ze via een professionele versie van het deelplatform Peerby hun materiaal delen met andere bedrijven? “Het deelplatform slaat aan bij particulieren”, zegt Lut Laleman, economisch coördinator van de Stad Brugge, “dus waarom niet bij bedrijven, dachten we.” Verkeerd gedacht. “Sommige bedrijven vrezen dat het gedeelde materiaal beschadigd zal terugkomen. Een vorkheftruck is geen fonduestel, of een reisgids van Parijs die je terugkrijgt met een ezelsoor. Bedrijven schrikken ervoor terug om verantwoordelijk te zijn voor de

materialen van anderen of ze denken verkeerdelijk dat dit alles gratis moet.” Er bleek veel onwetendheid te leven, niet alleen over hoe de circulaire economie in het algemeen en de deeleconomie in het bijzonder werken, maar ook over de voordelen van gedeeld gebruik voor bedrijven. “Sommige bedrijven zijn al helemaal mee. Andere zien nog niet in waarom ze nieuwe circulaire bedrijfsmodellen moeten hanteren.”

De oproep van de Koning Boudewijnstichting, over de versterking van de circulaire economie door het potentieel van data aan te boren, kwam dus op het juiste moment. Stad Brugge wil samen met partners Peerby en BrugIT bedrijven met cijfers overtuigen van het economisch voordeel van gedeeld gebruik. Want delen heeft een grote impact op de ecologische voetafdruk, maar vergt nauwelijks investeringen. De partners verzamelen en analyseren data over welk materiaal in trek is, welk materiaal bedrijven hebben aangekocht, welk percentage daarvan ze weinig of niet gebruiken en ze becijferen de kosten van deze onderbenutting. “Alle data gieten we in een handige tool om meer awareness te creëren. Bedrijven overtuigen doe je door te informeren. En door als stad zelf het goede voorbeeld te geven.”

Stad Brugge, het deelplatform Peerby en BrugIT slaan de handen in elkaar om Brugse bedrijven te helpen ontspullen. Het project werd mogelijk gemaakt met de ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting die het bijgaande artikel heeft geschreven en gepubliceerd.

Zes projecten kregen steun van de Koning Boudewijnstichting in het kader van de projectorproep ‘De circulaire economie versterken door gebruik te maken van het potentieel van data’, voor een totaal bedrag van bijna 120.000 euro.